Езиков център Екадемикс от 2021 година е лицензиран партньор на австрийска езикова диплома – ÖSD
и провежда световно признати изпити за нивата А1, А2, В1, В2.
Нивата за владеене на немски език са определени според общата европейска езикова рамка.

Австрийската диплома за владеене на немски език (ŐSD) е държавно призната изпитна система по немски език като чужд език.
ŐSD е създадена през 1994 год. по инициатива на Министерството на външните работи и Министерството за образование, наука и култура на Австрия.

Всички изпити на ŐSD са комуникативно ориентирани, което означава, че те проверяват езиковите умения за общуване в реални житейски ситуации.
ŐSD е изпитна система, необвързана с определен езиков курс, която прилага единни критерии за провеждане и оценяване.

ŐSD прилага плуралистичен подход към езика, което означава, че националните варианти в немскоезичните страни Австрия, Швейцария и Германия са равнопоставени и се включват в еднаква степен в изпита. ŐSD се стреми да отразява цялото многообразие на немския език, за да прецени готовността на кандидатите да се справят с езика в различните немскоезични страни.