Австрийската диплома като стандартизиран документ за удостоверяване на знанията по немски език дава на притежателите си следните предимства:

в Австрия:

  • в сферата на следдипломната и допълнителна квалификация (например за Народните университети, Института за професионална квалификация, Института за икономическа квалификация)
  • като допълнителна квалификация пред Агенцията по заетостта и други професионално ориентирани институции
  • за постъпване в австрийски университети като официално признат документ, удостоверяващ знанията по немски език при кандидатстване в институти за професионална подготовка като Дипломатическата академия, Центъра за подготовка за социални професии.

в чужбина:

  • признаване на съответното равнище в университетите (например в Босна, България, Италия, Япония, Казахстан, Латвия, Мексико, Словакия, Испания, Украйна)
  • при подаване на молба за стипендия за пребиваване/следване в Австрия
  • различно за съответните страни признаване и зачитане (например в Унгария – държавно признат документ, в Италия приравняване на дипломата в училищата и университетите.

Валидност за следване в Австрия, Германия, Швейцария и Южен Тирол /Италия/.