Общи условия на ecademix.com

Уважаеми клиенти, добре дошли в уебсайта на Екадемикс ЕООД ecademix.com. Моля, преди да използвате сайта, прочетете внимателно настоящата информация.  Тя се предоставя съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите и е част от споразумението между Вас и Екадемикс ЕООД, което регламентира употребата на сайта ecademix.com и предоставяните чрез него услуги. Всеки посетител независимо от това дали е регистриран или не, използвайки сайта, показва съгласие с настоящите условия. В случай на несъгласие с тях, моля преустановете незабавно ползването на уебсайта.
Посочената по-долу информация е част от търговските условия между Екадемикс ЕООД като собственик на сайта ecademix.com представляващ електронна платформа за провеждане на курсове по изучаване на немски език и потребителите на интернет страницата, относно ползването на същата и предоставените на нея възможности за сключване на договори за обучение от разстояние.

Собственик на ecademix.com е

Екадемикс ЕООД
Адрес: 1202 София, ул. Клокотница 2А, етаж 4, офис 16
МОЛ: Драгомир Иванов
ЕИК: 204218315

Банка: Тексим Банк
IBAN: BG33 TEXI 9545 1005 7008 00
BIC: TEXI BGSF

Тел. 02 832 10 40
www.ecademix.com
имейл: info@ecademix.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които ecademix.com предоставя Услуги на потребителите си посредством уеб сайта ecademix.com.

Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на ecademix.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Правила за използване на сайта

еcademix.com (наричан по-долу „Доставчик“), като създател и собственик на този интернет сайт еcademix.com Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този уеб сайт (наричан по-долу „Сайт“) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

ЕЛЕКТРОНЕН ОБМЕН 

Когато посещават интернет страницата  еcademix.com или изпращат съобщения под формата на e-mail, Потребителите комуникират с Доставчика в електронен вид. За нуждите от осъществяване на връзка с Потребителите, Доставчикът си запазва правото да използва подобни електронни методи на комуникация. Във връзка с това, Потребителите изразяват своето съгласие за използването на такъв вид комуникация и заявяват, че предадените посредством нея споразумения, уведомления, данни и пр. отговарят на законовите изисквания, приложими по отношение на тях в писмена форма.

Доставчикът не изпраща на Потребителите търговски съобщения различни от тези, предвидени в настоящите условия и съобщения, свързани с доставката и последващите отношения. Потребителят се съгласява да получава предвидените съобщения, както и съобщенията свързани с доставката и последващите отношения. 

Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения без предварителното разрешение на Потребителя.

Доставчикът няма право да изпраща непоискани търговски съобщения на лицата по чл. 6, ал. 2 от Закона за електронната търговия.

Доставчикът не носи отговорност за търговски съобщения и непоискани търговски съобщения, изпращани от трети лица (в това число рекламодатели сътрудници и др.), независимо от това, дали тези съобщения са свързани или не с употребата на сайта и предоставените на него услуги.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях. еcademix.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. еcademix.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели , като еcademix.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

еcademix.com не носи отговорност в случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна бъдат причинени вреди.

Използване на софтуер

Наличният Софтуер , който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партьори. Моля преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици.

Информация от потребителите

еcademix.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до Ecademix.com с цел получаването на услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони или добрите нрави. Ecademix.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти, за което вие изразявате своето изрично съгласие, изпращайки данни до еcademix.com.

Ecademix.com записва данните от обучението на потребителя – статистики за активността в системата, резултати от тестове, видео и аудио записи от уроци, писмени работи и рецензии към тях, въпроси и отговори до и от преподавателите или от и до служители на Ecademix.com, както и други сродни данни. Всички данни от обучението на потребителите, които не са лични данни по смисъла на закона, могат да бъдат използвани от еcademix.com в процеса на обучение на нейните клиенти.

Ние не продаваме и не предоставяме по какъвто и да е начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите услуги. еcademix.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. еcademix.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или чието съдържание нарушава закона или добрите нрави.

Препратки към други Web сайтове собственост на трети лица

Наличните препратките от този Сайт към Web сайтове собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези препратки, вие ще излезете от този сайт. еcademix.com не контролира тези сайтове на тези лица и не поема никаква отговорност за никой от тях или тяхното съдържание. По никакъв начин еcademix.com не налага и не препоръчва тези сайтове на трети лица , нито гарантира за достоверността или пълнотата на информацията публикувана в тях. При посещението си в някои от тези сайтове, вие правите това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Препратки към този Сайт

Вие можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условията на ecademix.com. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени

ecademix.com има правото да променя цените на предоставяните от него услуги по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, Ecademix.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.
Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана . Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до 1 месец от датата на обявяване на намалението.

Търговски марки. Обекти на авторско право

Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт са защитени марки или са защитени обекти на автрорското право и са законно притежание на техните собственици. Тяхното използване без изрично предварително съгласие на собствениците им е забранено, освен в изрично предвидените от закона изключения.

Поръчка и заплащане с кредитна карта

2Checkout е оторизиран за всички стоки и услуги предоставяни от ecademix.com

Общи бележки

ecademix.com управлява този Сайт от офиса си в София , България, адрес ул. Клокотница 2А, етаж 4, офис 16. ecademix.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.
Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от ECADEMIX.COM сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името и адреса ни – Екадемикс ЕООД, 1202 София, ул. Клокотница 2А, етаж 4, офис 16
2. основните характеристики на услугите са изписани подробно в страницата
3. цената на услугите е изписана С ВКЛ. ДДС на съответните места в сайта.
4. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
5. Плащането на услугите е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от договора

Вие като потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на Закона за защита на потребителите имате право да се откажете от договора в срок от 14 дни от датата на сключване на договора.

Вие нямате право на отказ от договора в случай, че услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с ваше изрично предварително съгласие и потвърждение от ваша страна, че знаетее, че ще загубите правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло /услугата бъде предоставена/.

За улеснение при упражняване на правото на отказ можете да използвате стандартния формуляр, публикуван по-долу като Приложение № 1 или да заявите решението си по друг начин, но същото трябва да бъде ясно и недвусмислено и на български език.

Условия за препратки към този Web сайт.

Сайт с препратка към ecademix.com трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на ecademix.com, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на ecademix.com;
не трябва да посочва неявно, че ecademix.com налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на ecademix.com
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи
За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Алтернативно решаване на спорове

ECADEMIX.COM попада в обхвата на помирителната комисия при Комисия за защита на потребителите като орган за алтернативно решаване на спорове – kzp.bg. 

Електронната връзка към Европейската платформа за онлайн решаване на спорове е ec.europa.eu/odr. 

 

Приложение № 1
Стандартен формуляр за отказ

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора: (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора) –
До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата
* Ненужното се зачертава.“