Изпит за сертификат А1

Изпитът за сертификат А1 е подходящ за кандидати с минимална възраст 14 години. Изпитът се състои от два модула- писмен и устен. Писменият изпит включва четене с разбиране – 25 минути, слушане с разбиране – 10 минути, писмени 2 задачи- попълва се формуляр и се пише кратък текст под формата на писмо – 20 минути.

Устният изпит включва 3 задачи- кратко представяне, описание на картина и диалог ( ролева ситуация ) – 10 минути.
Безплатен примерен изпит за ниво А1 може да изтеглите от тук

Изпит за сертификат А2

Изпитът за сертификат А2 е подходящ за кандидати с минимална възраст 14 години. Изпитът се състои от два модула- писмен и устен. Писменият изпит включва четене с разбиране – 30 минути, слушане с разбиране – 15 минути, писмена задача- отговор на писмо– 30 минути.
Устният изпит включва 2 задачи- кратко представяне и диалог
( ролева ситуация) – 10 минути.
Безплатен примерен изпит за ниво А2 може да изтеглите от тук

Изпит за сертификат В1

Изпитът за сертификат В1 е подходящ за кандидати с минимална възраст 16 години.
Изпитът се състои от 4 модула –четене с разбиране- 65 минути, слушане с разбиране 40 минути, писмени 3 задачи- неформален имейл, изразяване на мнение и кратко официално извинение – 60 минути, говорене – 3 задачи- диалог, презентиране на дадена тема и въпроси към темата- 15 минути.
Безплатен примерен изпит за ниво В1 може да изтеглите от тук

Изпит за сертификат В2

Изпитът за сертификат В2 е подходящ за кандидати с минимална възраст 16 години.
Писменият изпит включва четене с разбиране – 90 минути, слушане с разбиране – 30 минути, писмени 2 задачи- официално писмо и изразяване на мнение– 90 минути.
Устният изпит включва 3 задачи- разговор за обмен на информация, обсъждане на картина и дискусия
20 минути.
Безплатен примерен изпит за ниво Б2 може да изтеглите от тук

Сертификатът за ниво В2 важи за признаване на дипломите на медицински сестри в немскоговорящите страни.