График за датите за провеждане на изпити за нивата
А1, А2, В1 и В2 за 2022 година може да намерите ТУК
За записване за изпит е необходимо да изпратите сканирана от двете страни валидна лична карта на следния имейл:
pavlova@ecademix.com
Всеки желаещ да се яви на изпит заплаща такса за изпит. Ако кандидатът не се яви на изпита, таксата не се възстановява. Изпитът се счита за успешно положен, ако кандидатът има поне 60% верни отговори на отделните модули. Сертификатът се издава от ÖSD до 6 седмици след явяване на изпит.
За всякакви въпроси може да се свържете с нас на телефон 02/ 49 42 790